Corona: Aanpassing Werkwijzer Poortwachter door COVID-19

UWV heeft als gevolg van de Coronacrisis een addendum uitgebracht als aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter. In dit artikel vertellen we u hierover graag meer.
Re-integratieverplichtingen blijven gewoon doorlopen. Uitgangspunt van de beoordeling van re-integratie inspanningen blijft de Werkwijzer Poortwachter.
Het is van belang alert te blijven op de re-integratie van uw zieke werknemers. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Er kunnen door COVID-19 echter situaties ontstaan dat een werkgever aan bepaalde inspanningen niet kan voldoen. UWV zal daarom bij de toetsing van de inspanningen rekening houden met de maatregelen die genomen zijn in het kader van COVID-19.
Als een werkgever door COVID-19 aan bepaalde inspanningen niet kan voldoen, is er coulance of maatwerk aan de orde en beoordeelt UWV of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Zo nee, dan wordt er een loonsanctie opgelegd.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Door COVID-19 kunt u als werkgever mogelijk bepaalde re-integratieactiviteiten niet uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke bedrijfssluiting waarbij de werknemer de (passende) arbeid niet thuis of elders kan verrichten.
Het is dan van belang dat u in het re-integratiedossier bijhoudt waarom en gedurende welke periode de Coronacrisis gevolgen had voor de re-integratie. U moet goed vastleggen en onderbouwen waarom bepaalde re-integratie activiteiten wel of niet kunnen.
Onze casemanagers kunnen u hierbij zo nodig ondersteunen.

Hoe zit het met Arbeidsdeskundige onderzoeken en Spoor 2 trajecten tijdens de COVID periode?

UWV verwacht dat de Arbeidsdeskundige onderzoeken en Spoor 2 trajecten telefonisch of via videobellen worden uitgevoerd. Deze re-integratie activiteiten zullen dus gewoon doorgezet moeten worden.
UWV heeft richtlijnen uitgevaardigd hoe om te gaan met Spoor 2 begeleiding. Duidelijk is dat dit zoveel mogelijk door zal moeten gaan. Enige coulance vanuit UWV is mogelijk, maar de begeleiding mag niet stagneren.
Wij hebben allerlei faciliteiten getroffen, zodat de Spoor 2 begeleiding en de Arbeidsdeskundige onderzoeken ook ‘op afstand’ kunnen plaatsvinden. We werken daar al enkele weken mee en de ervaringen zijn positief.

Laat u goed adviseren

Heeft u vragen over de re-integratie begeleiding of over het coronavirus? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
Neem contact op

Colofon menu

© 2024, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug