Corona: Ziekmelding of noodfonds (NOW)?

Als arbodienst krijgen wij van werkgevers ziekmeldingen binnen van werknemers die conform (overheids)beleid door de corona-uitbraak niet kunnen werken. Het gaat veelal om milde klachten als verkoudheid en/of hoesten. Wij maken geen ziekmelding aan als medewerkers normaal gesproken gewoon hadden kunnen werken. Ze worden immers conform beleid naar huis gestuurd. Een verkoudheid of hoesten is niet per definitie arbeidsongeschiktheid door ziekte. Het is ook niet gezegd dat door de ziekmelding aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele verzuimverzekering (met doorgaans een eigen risicotermijn). Door toch over te gaan op ziekmeldingen komt er bovendien een vertekend beeld van het verzuimpercentage.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Er zijn echter ook andere vormen van verlof en compensatie mogelijk. Er zitten nu veel werknemers thuis, omdat de organisatie (deels) gesloten is. Juist voor die werkgevers heeft de overheid een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Dit is ook aantrekkelijker voor een werkgever, want je hebt bijvoorbeeld geen eigen risicotermijn.
Meer informatie inzake het steunpakket leest u op de website van de Rijksoverheid

Preventief dossier

Werkgevers die behoefte hebben aan overzicht van medewerkers die allemaal niet inzetbaar zijn, kunnen eventueel gebruik maken van ons verzuimsysteem: Verzuimsignaal. Hierin kunnen preventieve dossiers worden aangemaakt voor medewerkers die volgens beleid niet kunnen werken of voor medewerkers die onder een andere verlofregeling vallen (zoals calamiteitenverlof, zorgverlof e.d.). Verzuimsignaal wordt dan puur gebruikt om de administratie van deze werkgevers wat makkelijker te maken. Er zijn geen extra kosten aan verbonden als werkgevers deze preventieve dossiers zelf aanmaken en volgen. Mocht een werkgever wensen dat wij de preventieve dossiers aanmaken en meldingen gaan verwerken dan zullen we hiervoor 10 minuten per dossier in rekening brengen. In de omschrijving van het preventieve dossier wordt dan aangegeven:

 • Preventief dossier i.v.m. beleid
 • Preventief dossier i.v.m. verlof

Uw casemanager helpt u graag verder.

Ondersteuning

Bent u geen klant van ons en wenst u ondersteuning?
Neem dan gerust contact met ons op.  Vult u a.u.b. het formulier zo volledig mogelijk in.


  Colofon menu

  © 2024, Merces Custodio.

  website: sbddesign.nl

  Bel mij terug