De nieuwe Arbowet uitgelegd: Wat gaat er veranderen

De Arbeidsomstandighedenwet (in het kort Arbowet)

Gezonde werknemers zijn wat elk bedrijf wil. Daarom is het belangrijk voor de werknemer, werkgever en arbodienstverlener om hier duidelijke afspraken over te maken. De arbeidsmarkt veranderd en door o.a. de verhoging van de pensioenleeftijd is er een groeiend belang van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Er is een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Helaas blijkt uit de praktijk dat er vaak onvolledige contracten zijn of maar weinig voorzieningen bevatten, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg.
Bovendien is er weinig aandacht voor preventie en weinig betrokkenheid van de werknemers bij de inrichting van de arbodienstverlening.
De overheid wil met het invoeren van de nieuwe Arbowet hier verbeteringen in bereiken met als doel:

  • Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts
  • Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers
  • Beter onderkennen en melden beroepsziekten
  • Meer preventie
  • Handhaving

Basiscontract

Daarom heeft de overheid er voor gekozen het landelijk te regelen door het basiscontract te introduceren.
Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners op professionele wijze hun werk doen. Ook zorgt het voor meer aandacht voor preventie en verbetert het de kwaliteit van de arbodienstverlening. Het basiscontract geeft werkgevers en alle andere betrokken partijen duidelijkheid en biedt daardoor meer bescherming aan werknemers. In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Dit zijn de bestaande wettelijke taken aangevuld met de bepalingen uit de nieuwe wetgeving.

Lees meer over het basiscontract in het artikel: De nieuwe Arbowet uitgelegd: Het basiscontract

Handhaving

Inspectie SZW gaat handhaven van de nieuwe Arbowet en op aanwezigheid basiscontract. Daarbij zijn ook de elementen van het contract handhaafbaar gemaakt.
Eventueel zal de Inspectie SZW boetes opleggen bij niet melden van beroepsziekten.

Ingangsdatum

De wet zal 1 juli 2017 ingaan.
Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijzing een overgangsperiode van één jaar gelden.

Laat u goed adviseren

Verzuimstopt heeft altijd gestreefd naar een volledige aanpak op het gebied van Verzuim, arbeidsongeschiktheid, maar ook preventie en vitaliteit.
Wij kunnen u daarom goed assisteren bij het inrichten van uw nieuwe verplichtingen zoals het basiscontract.

Wij helpen u graag verder.

U kunt ons telefonisch bereiken op 0570-820230 of vul het contactformulier in.

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug