Dyade vertelt over Merces Custodio: Samen 4 ton bespaard.

Door Samenwerken aan toekomstbestendige bedrijfsvoering met Merces Custodio al ruim € 400.000,- bespaard voor scholen!

 
 
Dyade adviseurs helpen het Nederlandse onderwijs om het onderwijs-rendement per geïnvesteerde euro aan de top van de wereld te krijgen. Dit doen we door scholen en besturen in het primair, voortgezet, hoger en middelbaar beroepsonderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te helpen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering.
Wij spelen daarbij altijd in op de actualiteiten.
Zo kwam ik in 2016 in contact met Gerjan Ananias, partner bij Merces Custodio. Hij wees ons op de gevolgen van het niet controleren van de beschikking Werk-hervattingskas. Sindsdien werken Dyade en Merces Custodio samen om voor onze klanten, scholen en andere onderwijsinstellingen, de beschikking Werkhervattingskas te controleren. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen!
Dyade is één van de grootste dienstverleners in het onderwijs. Sinds jaar en dag ondersteunen de nu ca. 235 medewerkers de scholen met hun financiële en personele administratie en bedrijfsvoering. Dyade biedt flexibele oplossingen naar keuze. Al naar gelang de behoefte profiteren scholen en besturen van ons aanbod aan dienstverleningspakketten en maatwerkcomponenten.
Wij realiseerden voor onze klanten grote besparingen op de kosten van de Werkhervatttingskas (WHK) door intensieve controles en bezwaar. De teller staat momenteel op een besparing van ruim € 400.000,-. Dat is veel geld. Wij hebben daar veel werk voor verzet, maar de besparing mag er zijn. Al met al een mooie besparing voor klanten van Dyade!
Nu verdiepen we ons samen met Merces Custodio verder in de mogelijkheden nog meer kosten te besparen door het inzetten van derde Spoor en de WGA scan.
Ik ervaar onze samenwerking als prettig en succesvol.
Daarom kan ik Merces Custodio van harte aanbevelen.
Ronald van Rooijen
Adviseur Dyade Onderwijs bedrijfsvoering

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug