Heeft u een actuele RI&E?

Actuele RI&E is verplicht

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. In de RI&E wordt ook een Plan van Aanpak opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Een RI&E is overigens veelal een voorwaarde van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en/of verzuimverzekering.

Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

Er wordt geen termijn aan de geldigheid van een RI&E gesteld. Wel is het belangrijk dat uw RI&E actueel is. Bij ingrijpende wijzigingen als verhuizing, werkomstandigheden of gebruikte technieken behoort u de RI&E te actualiseren. Wanneer uw RI&E niet actueel is of u beschikt niet over een RI&E, dan kan de Inspectie SZW bij controle een boete opleggen. U loopt daarnaast risico als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt en u niet over een actuele RI&E beschikt. Wij adviseren daarom om de RI&E elke vier jaar te laten bijstellen.

Is uw RI&E nog actueel?

Twijfelt u of uw RI&E nog wel actueel is of heeft u er geen?
Laat onze Register Arbeidsdeskundige u adviseren of neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
contact

Colofon menu

© 2024, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug