Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en gelieerde Social Media zoals Twitter, Facebook en Linkedin.
Wij dragen er zorg voor dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld en houden ons dan ook aan de privacywet (AVG).Middels deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij precies doen met de informatie die wij van u ontvangen of over u te weten komen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Wij zullen u alleen om gegevens vragen die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de gewenste dienst. Gegevens die gevraagd kunnen worden zijn o.a.:

 • Naam bedrijf
 • Contactpersoon
 • Geslacht
 • E-Mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Contactformulier

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij zullen u uitsluitend om informatie vragen die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doeleinde.

Wij verzoeken u geen medische of andere bijzondere persoonsgegevens met ons te delen middels contactformulier of Social Media tenzij nadrukkelijk staat aangegeven dat het medium daar geschikt voor is. Gegevens ontvangen middels een niet geschikt medium, worden na ontvangst vernietigd en niet in behandeling genomen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, Linkedin en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Linkedin en van Twitter om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van de Sociale Zekerheid, Arbo, Verzuim en Arbeidsveiligheid, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief middels de link die onderaan de nieuwsbrief staat vermeld. Uw abonnementsgegevens worden bewaard totdat u opzegt. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Beveiligingsbeleid

Beveiliging is voor ons van groot belang. Zo worden ingevulde formulieren veilig middels een inscriptie en versleuteling verstuurd naar de juiste afdeling binnen onze organisatie en worden deze niet op de website zelf bewaard. U kunt in ons privacyverklaring en privacyreglement uitgebreid lezen hoe wij uw privacy beschermen. Ook kunt u bij onze Functionaris Gegevensbescherming  een papieren versie van onze privacyverklaring en privacyreglement opvragen.

Andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere bedrijven, instanties of derden, behalve als de wet dat op legt. Een voorbeeld is dat wij aangifte moeten doen bij vermoeden van fraude.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als u vragen heeft of als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Daarvoor kunt u het contactformulier gebruiken of een mail richten aan: FG@mercescustodio.nl

Uw rechten zijn:

 • Uitleg ontvangen over welke persoonsgegevens wij van u bezitten en wat wij er mee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens van u die wij hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Het intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen alleen verzoeken over uw eigen persoonsgegevens in behandeling nemen, tenzij u schriftelijk gemachtigd bent door de betrokkene waar de persoonsgegevens betrekking op hebben.

Privacy gerelateerde klachten

Heeft u een klacht op het gebied van de privacy, dan vragen we u om deze klacht eerst aan ons te melden, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar FG@mercescustodio.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.

Of gebruik het klachtenformulier.

Voor overige klachten verwijzen wij naar het klachtenreglement.

Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen indien dit noodzakelijk wordt geacht zoals bij wetswijzigingen.

Wij verzoeken u periodiek deze privacy- en cookieverklaring te controleren op wijzigingen. Tevens zullen de wijzigingen op deze website worden gepubliceerd en worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Laatste versie: Versie 1.5, 17 november 2023

Colofon menu

© 2024, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug