Je pensioen niet halen

Langer doorwerken is een feit, maar is het ook haalbaar?

Doordat de levensverwachting stijgt, en daarmee de pensioenkosten, is er in het pensioenakkoord van 2011 besloten dat mensen langer door moesten werken. De AOW-leeftijd van 65 jaar werd losgelaten. In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat werkgevers en werknemers samen bepalen of er in hun branche een vroegpensioen nodig is. Bijvoorbeeld voor mensen met een zwaar beroep.
Vakbond CNV waarschuwt echter dat honderdduizenden werknemers om dreigen te vallen vóór hun pensioen. Een drama voor de werknemers die dit betreft, maar wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En waar heeft u zelf invloed op?


Bron: 1V EenVandaag

Gevolgen voor werkgever

De verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten vormen in een flinke kostenpost voor organisaties. Wanneer er sprake is van een verzuimende medewerker binnen uw bedrijf bent u verantwoordelijk voor de eerste twee jaar loondoorbetaling en begeleiding. De gedachte kan bestaan dat u nu klaar bent met de financiële verantwoording rondom deze medewerker. Niets is echter minder waar. U bent als werkgever tot zelfs 12 jaar financieel verantwoordelijk voor medewerkers die arbeidsongeschikt raken. Dit betreft 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en maximaal 10 jaar WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Zo kunnen de kosten van een arbeidsongeschikte medewerker gedurende 12 jaar oplopen tot boven de € 225.000,-

leeftijd verzuimpercentage gemiddelde
verzuimduur (werkdagen)
15 tot 25 jaar 2,4% 2,8
25 tot 35 jaar 3,7% 6,7
35 tot 45 jaar 4,4% 7,9
45 tot 55 jaar 4,5% 8,1
55 tot 65 jaar 6,3% 11,1
65 tot 75 jaar 5,6% 9,2

Bron: CBS

Het is in deze situatie dus erg raadzaam om in te zetten op WGA begeleiding (spoor 3 begeleiding). Goede begeleiding van de medewerker die in de WGA  instroomt, kan u en uw medewerker veel opleveren.

1. De belastbaarheid van uw medewerker neemt toe omdat zijn of haar klachten verminderen of uw medewerker vindt ander werk door bemiddeling of opleiding. Hierdoor benut hij (deels) zijn restverdiencapaciteit en ontvangt hij minder uitkering. Als de uitkering lager wordt of verdwijnt, zorgt dit voor een enorme schadelastbeperking.
Merces Custodio heeft een ruime ervaring in spoor 3 begeleiding en kan u helpen deze win-win situatie te realiseren.

2. Het UWV kan van mening zijn dat uw medewerker wel volledig arbeidsongeschikt is, maar nog niet duurzaam (er is nog verbetering mogelijk). Merces Custodio kan u helpen met het aanvragen van een herbeoordeling als er na verloop van tijd blijkt dat de beperkingen van de medewerker toch duurzaam zijn. Hij komt dan in aanmerking voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Deze uitkering komt in tegenstelling tot de WGA niet voor uw rekening en levert dan ook een forse schadelastbeperking voor u op.

Liever voorkomen dan genezen

Naast de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zult u mogelijk ook te maken hebben met vergrijzing van uw personeelsbestand en toename van de psychosociale arbeidsbelasting. Hier ligt voor u als werkgever een uitdaging op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid.

Door goed en tijdig te investeren in het welzijn van uw medewerkers kunt u de inzetbaarheid van uw medewerkers verhogen en daalt hiermee de kans dat medewerkers (langdurig) verzuimen en/of arbeidsongeschikt raken.

Investeren betekent ook medewerkers laten beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun welbevinden. Ga het gesprek aan over o.a. werk- privébalans, carrièrewensen, mogelijkheden om minder uren te werken, scholing om intern of extern stappen te kunnen maken. Zorg ervoor dat dit binnen uw organisatie standaard wordt, niet alleen bij uw oudere medewerkers, maar bij alle medewerkers. Ook hier ondersteunt Merces Custodio u graag.

Meer informatie

Wilt u meer weten of wilt een demografische scan van uw personeel?
Neem dan contact met ons op:
Telefoonnummer: 035 – 695 32 36
E-mail: info@mercescustodio.nl
contact

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug