Half miljoen schadelastbeperking

€ 87.474,86 bespaard + € 422.455,00 schadelastbeperking

Over de auteur:
Pieter Stoop, Case- en Caremanager bij Merces Custodio en één van onze adviseurs van Premiewhk.nl. Het combineren van zijn werkervaring als personeelsmanager samen met de jarenlange ervaring in het vak vormt hij een optimaal aanspreekpunt voor zijn opdrachtgevers.

Herzieningsverzoek WGA

Spookwerknemers

Een aantal jaar geleden kreeg ik het verzoek van een relatie uit het hoge noorden van het land om de beschikking gedifferentieerde premie WGA te controleren.
Na controle van de opgevraagde specificatie van de Belastingdienst bleek dat drie toegerekende uitkeringen niet meegerekend hadden mogen worden bij het bepalen van de premie 2011. Alle drie de personen kwamen niet voor in de personeelsadministratie. Tevens bleek uit de gegevens dat de WAO uitkeringen toegekend in 2003 meegenomen werden in de berekening van de premie voor 2011.

Ondernomen stappen

Er is direct bezwaar aangetekend tegen de beschikking 2011 bij de Belastingdienst en tevens is gevraagd om de premienota’s van 2007, 2008, 2009 en 2010 te herzien.

Resultaat

De bezwaren zijn door de Belastingdienst gegrond verklaard en de gedifferentieerde premie is zowel voor 2010 en 2011 gecorrigeerd. De besparing voor 2010 was € 47.383,59 en voor 2011 leverde dit een besparing op van € 40.091,27.
Totale besparing bedroeg maar liefst € 87.474,86

Daar stopt het niet, wij doen meer

Door de controle van de beschikkingen werd mij duidelijk dat er sprake was van een schadelast: Er waren ook daadwerkelijke medewerkers van het bedrijf die een uitkering ontvingen. Maar waren die uitkeringen ook terecht? Ik heb dit uitgezocht.

Naar aanleiding van dit onderzoek viel mijn oog op zes (ex) werknemers die na de WIA-aanvraag een WGA 80-100% toekenning hadden gekregen. UWV geeft standaard bij iedere WGA 100% toekenning in de brief aan “u heeft een meer dan geringe kans op herstel”.

Voor alle zes medewerkers is een herbeoordeling in gang gezet bij UWV.

Win-Win

De herbeoordelingen hebben voor alle zes de medewerkers geleid tot een IVA-toekenning. Bij een IVA-toekenning vervalt de schadelast voor de werkgever en zal deze niet terugkomen in de beschikking werkhervattingkas.
De betreffende medewerkers ontvingen vanaf dat moment een uitkering van 75% i.p.v. 70% en voor onze relatie heeft de omzetting van WGA naar een IVA-toekenning geleid tot een schadelastbeperking van maar liefst € 422.455,00. Dit scheelt de werkgever tonnen in premie Whk!

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug