Privacy reglement

Merces Custodio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Daarom informeren wij u over ons privacyreglement en over de persoonsgegevens die wij hebben en waarom. Dit doen we zo toegankelijk mogelijk en conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden. Ons privacyreglement is onderaan deze pagina te downloaden als PDF bestand. Via info@mercescustodio.nl kunt u ook een papieren versie opvragen.

U kunt het privacyreglement hier downloaden als PDF bestand.
Download het
privacyreglement

Ons privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan ons zijn verstrekt. Wij gebruiken alle aan ons verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De belangrijkste punten die in ons privacyreglement aan bod komen:

  • Waarom hebben wij persoonsgegevens in beheer en hoe lang?
  • Welke gegevens staan in onze database?
  • Waarvoor gebruiken we die gegevens en hoe gaan we ermee om?
  • Welke rechten heeft een betrokkene in relatie tot de gegevens die wij in beheer hebben?
  • Hoe kan een betrokkene een klacht of bezwaar indienen?
  • Met welke organisaties delen wij persoonsgegevens?

UW RECHTEN

We besteden ook aandacht aan de rechten die u heeft, bijvoorbeeld uw recht op informatie of dat u een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens kunt indienen. Mocht u van één van deze rechten gebruik willen maken, dan kan dat via het e-mailadres info@mercescustodio.nl.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 035 – 695 32 36 of vul het contactformulier in.
contactformulier

Colofon menu

© 2021, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug