Regeling compensatie transitievergoeding

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem of haar een transitievergoeding betaald? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 bij UWV compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt.

De overheid wil met deze regeling slapende dienstverbanden tegengaan, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Daarom krijgen werkgevers compensatie voor de kosten van een transitievergoeding als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan.

Wat is de hoogte van de compensatie?

De hoogte van de compensatie van de transitievergoeding is maximaal de loondoorbetalingen tijdens de 104 weken van ziekte.

Wie financiert de compensatie?

Om de compensatie te kunnen financieren wordt de premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor werkgevers verhoogd.

Regels voor aanvraag compensatie, onderscheid oude en nieuwe gevallen.

Oude gevallen (compensatie met terugwerkende kracht)

Voor oude gevallen (tussen 1 april 2015 en 1 april 2020) geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de regeling moet worden ingediend, dus voor 1 oktober 2020.

Periode aanvraag met terugwerkende kracht: tussen 1 april 2020 tot 1 oktober 2020.

Nieuwe gevallen

Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 geldt dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Heeft de werkgever de transitievergoeding in termijnen betaald, dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Periode aanvraag: vanaf 1 april 2020 tot ten hoogste zes maanden na betaling volledige vergoeding.

Welke documenten heeft de werkgever nodig om de compensatie aan te vragen?

De aanvraag voor compensatie moet door de werkgever worden ingediend bij UWV. Zij stellen een formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie zij nodig hebben voor het kunnen beoordelen van de aanvraag. De aanvraag verloopt zoveel mogelijk elektronisch. Om te kunnen beoordelen of er recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, zal de werkgever veelal de volgende gegevens moeten verstrekken:

  • Bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Loonstroken met het tijdens ziekte betaalde loon.
  • Gegevens die gebruikt zijn voor de berekening hoogte transitievergoeding.
  • Bewijs van betaling transitievergoeding.

Beslistermijn UWV

UWV dient voor “nieuwe” gevallen in ieder geval binnen acht weken te beslissen. Voor de ‘oude’ gevallen is het niet haalbaar om binnen de termijn van acht weken te beslissen aangezien er naar verwachting een groot aantal aanvragen zal worden ingediend. Daarom geldt een beslistermijn van zes maanden voor de “oude gevallen”.

Advies

Wij kunnen u informeren over deze regeling, zodat u weet welke documenten en binnen welke termijn aangeleverd moeten worden voor het verzoek tot compensatie.

Ons advies: begin op tijd!

Verzamel in ieder geval alvast stukken voor compensatie met terugwerkende kracht, zodat u in 2020 vlot en volledig eventuele aanvragen van “oude gevallen” kunt doen. Het is zonde, als u eventuele compensaties onbenut laat.

Laat Merces Custodio het voor u regelen

Wilt u meer informatie, neem contact op met ons!
Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag.
contact

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug