Tweede spoor

Merces Custodio tweede spoortrajecten voorkomen loonsanctie

Kwart loonsancties door verkeerd tweede spoorbeleid

Onderzoek van UWV laat zien dat 26% van alle loonsancties komt door tekortkomingen in tweede spoortrajecten. Uit het onderzoek blijkt dat 85% van deze sancties te wijten is aan tekortkomingen aan het niet, te laat of verkeerd inzetten van het tweede spoortraject door werkgever
Ook in 2020
geen loonsanctie voor alle Merces Custodio tweede spoortrajecten
Door onze jarenlange ervaring en expertise is onze dossiervoering optimaal ingericht op een “UWV-proof” proces. Onze cijfers over 2020 bewijzen wederom dat wij voor onze klanten een sanctie-vrij tweede spoortraject hebben uitgevoerd.
team 2de spoor en AD

Het team van re-integratiecoaches en arbeidsdeskundigen van links naar rechts: Jelle Koen, Martha Huijs, Mandy Coskun-Eijk, Annemiek Mooiweer, Marloes van der Linde, Sanne van der Linde. 

Wat is een tweede spoortraject?

Uw werknemer is uitgevallen voor eigen werk en de arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de werknemer (op dit moment) niet volledig terug kan keren binnen uw organisatie. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te laten terugkeren, dan zult u samen op zoek moeten gaan naar mogelijkheden bij een andere werkgever.
Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd en is een wettelijk verplicht onderdeel van de Wet verbetering poortwachter.

Het doel van re-integratie tweede spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever volgens de stappen van de Wet verbetering poortwachter. Met passend wordt bedoeld: een functie waarbij rekening gehouden wordt met-, en aansluit op de betreffende beperking(en).

Waarom krijgt de werkgever een loonsanctie vanwege een tweede spoortraject?

Tijdens de re-integratie moet een re-integratieverslag gemaakt worden (RIV). Aan de hand van het RIV kijkt het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie.

Als er géén bevredigend resultaat is gerealiseerd en de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn zonder dat daarvoor een deugdelijke grond is, krijgt de werkgever een sanctie. Deze sanctie bestaat uit een verlenging van de verplichte loondoorbetaling van maximaal 52 weken opgelegd.

Tijdens de verlengde loondoorbetalingsplicht wordt van de werkgever verwacht dat de geconstateerde tekortkomingen worden gerepareerd. Als de reparatie-actie in voldoende mate is uitgevoerd, dan kan er een bekortingsverzoek worden ingediend.

Onze werkwijze

Wij bieden maatwerktrajecten aan waarbij u kunt rekenen op de inzet van ervaren coaches die een succesvol vervolg van de loopbaan van uw werknemer willen realiseren. Merces Custodio heeft in de afgelopen jaren diverse organisaties in verschillende branches adequaat begeleid in tweede spoortrajecten. Vraagt u ons gerust om referenties.

Specifiek afgestemd op uw werknemer

Het tweede spoortraject bestaat uit een aantal fases die doorlopen worden. De begeleiding start met een uitgebreide intake. Op basis hiervan wordt er een traject uitgestippeld dat is afgestemd op de specifieke situatie van uw werknemer met als doel het verwerven van een nieuwe functie die past bij zijn of haar ambitie, ervaring en belastbaarheid.

Toetsing, training en coaching gedurende het hele traject

Na de intakefase gaan we met elkaar het persoons- en zoekprofiel in kaart brengen. Daar gebruiken wij verscheidene (digitale) loopbaaninstrumenten en coaching voor. Vervolgens worden er sollicitatievoorbereidingen gedaan en wordt er actief naar vacatures gezocht. Wij maken gebruik van gecertificeerde loopbaantesten en E-learning modules om de werknemer optimaal te kunnen begeleiden in het proces. Daarnaast bieden wij interne trainingen aan die uw werknemer verder zullen helpen op de arbeidsmarkt, denk hierbij aan sollicitatietraining, inzetten van Social Media, computervaardigheden, enzovoort.

Onze eigen register arbeidsdeskundigen zijn nauw betrokken bij de tweede spoortrajecten, zodat wij een hoge kwaliteit kunnen garanderen.

Kansen vergroten op de arbeidsmarkt door inzet expertise

Wij hebben ervaring met het begeleiden van werknemers uit alle lagen van de organisatie. Bij sommige werknemers moeten wij ons richten op het verbeteren van de Nederlandse taal door het inzetten van cursussen en taalmaatjes, om zo de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Andere werknemers hebben juist meer begeleiding nodig bij het accepteren van hun baanverlies. Onze onderscheidende waarde zit in een zeer persoonlijke benadering en een volledig maatwerk traject.

Wij gaan nog verder

Daarnaast bieden wij aanvullend begeleiding bij de WIA-aanvraag zodat u geen zorgen hoeft te maken over een loonsanctie en onderzoeken wij tevens de mogelijkheid of een (vervroegde) IVA een optie is.

Meer informatie

Samengevat bieden wij:

  • maatwerk trajecten afgestemd op u en uw werknemer;
  • vergrote kans op re-integratie bij andere werkgever;
  • passende en succesvolle trajecten conform alle wet- en regelgeving;
  • aanvullende aanpak om re-integratie verder te bevorderen.

Wilt u meer weten of wilt een een offerte aanvragen?
Neem dan contact met ons op:
Telefoonnummer: 035 – 692 32 36
E-mail: info@mercescustodio.nl
contact

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug