Weer gezond en veilig aan de slag na de zomervakantie

Is uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) coronaproof?

Blijft binnen uw organisatie thuiswerken het nieuwe werken nu de coronapandemie op zijn retour lijkt en de 1,5 meter regel tot het verleden behoort? Deze aanpassingen in werkplekken en werkprocessen hebben effect op uw RI&E en het plan van aanpak.
Een RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus. Veel bedrijven en branches werken inmiddels met speciale coronaprotocollen. Ze dienen echter in de RI&E opgenomen te worden. Welke specifieke risico’s spelen er binnen uw organisatie? Naast de besmettingsrisico’s dient er aandacht te worden besteed aan psychosociale arbeidsbelasting (door de verschuiving naar thuiswerk) zoals de werk-privébalans, beeldschermwerk, arbeidstijden en pauzes.

Door de specifieke risico’s en de maatregelen (coronaprotocol) op te nemen in uw RI&E en deze te laten toetsen, voldoet u aan de eisen vanuit de Arbowetgeving. De inspectie SZW heeft laten weten dat een coronaprotocol bedrijven niet ontslaat van de plicht om een RI&E uit te voeren.

Zorg voor een veilige en gezonde werkplek én voorkom een boete

Soort Hoogte boete Artikel
RI&E ontbreekt Max. € 4.500,- Artikel 5, eerste lid, van de Arbowet (RI&E)
PvA ontbreekt Max. € 3.000,- Artikel 5, derde lid, van de Arbowet (PvA)
Basiscontract Max. € 3.000,- voor het ontbreken van een basiscontract. Of maximaal € 750,-  als het basiscontract geen omschrijving bevat van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de advisering bij de begeleiding van zieke werknemers. Artikel 14, vierde lid, van de Arbowet (Basiscontract)

Bron: Inspectie SZW

Het ontbreken van een RI&E kan u maximaal € 4.500,- en het ontbreken van een Plan van Aanpak kan u maximaal € 3.000,- kosten! Maar nog belangrijker, een up-to-date RI&E helpt ongevallen en overbelasting van uw medewerkers voorkomen en geeft blijk van goed werkgeverschap. Een veilige en gezonde werkomgeving heeft een positieve invloed op de betrokkenheid van uw medewerkers en hun werkgeluk en daar plukt u de vruchten weer van.

Neem contact op met Verzuimstopt

Wilt u aan de slag met uw RI&E? Neem dan contact met ons op.
Wij kunnen als gecertificeerde arbodienst:

  • een RI&E uitvoeren;
  • uw RI&E toetsen;
  • controleren of alle risico’s binnen uw organisatie zijn opgenomen;
  • controleren of de situatie binnen uw organisatie correct is weergegeven;
  • controleren of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt;
  • u adviseren over het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hoe u duurzaamheid bevordert binnen uw bedrijf?
Wij staan u graag te woord.
U kunt ons telefonisch bereiken op 035 – 695 32 36 of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug