Arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom het arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek vindt plaats als een werknemer geheel of gedeeltelijk is uitgevallen voor het eigen werk.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie conform de Wet verbetering poortwachter. Het is daarom belangrijk onderzoek te doen naar de arbeids- en re-integratiemogelijkheden van uw werknemer.

Wanneer het arbeidsdeskundig onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek vindt meestal plaats aan het eind van het eerste ziektejaar. Dat is het moment om te kijken of u wat betreft de re-integratie op de goede weg zit, of dat een ander pad (2e spoor) moet worden ingeslagen. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek maakt de arbeidsdeskundige een weging tussen de belastbaarheid van de werknemer (dit is door de bedrijfsarts vastgesteld) en de belasting in de functie.

Wanneer de re-integratie stagneert, dan kunt u ook eerder een arbeidsdeskundige inzetten. Bovendien is het mogelijk preventief een arbeidsdeskundige in te schakelen, bijvoorbeeld bij frequent of dreigend ziekteverzuim.

Het onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert over de arbeids- en re-integratiemogelijkheden. De volgende vragen worden in het onderzoek beantwoord:

  • Kan de werknemer terugkeren naar het eigen werk?
  • Zo nee kan het werk worden aangepast?
  • Kan de werknemer in ander passend werk bij de eigen werkgever re-integreren?
  • Zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander passend werk bij een andere werkgever te begeleiden?

Aan de hand van de antwoorden op bovenstaande vragen wordt er in het rapport verder geadviseerd over de re-integratie en de te nemen vervolgstappen.

Onze werkwijze

Het onderzoek omvat een gesprek met een vertegenwoordiger van de werkgever, de werknemer, optioneel een afrondend driegesprek, een overleg met de bedrijfsarts en indien nodig een werkplek onderzoek.

Het rapport

De bevindingen uit het onderzoek worden in een rapport weergegeven. De doorlooptijd vanaf het eerste gesprek tot aan ontvangst rapport bedraagt maximaal 3 weken.

Waarom Merces Custodio?

Wij werken met een vaste tarief voor het complete onderzoek en dus geen verrassingen achteraf.

Daarnaast hebben wij een landelijke dekking. De gesprekken kunnen plaatsvinden op de door u gewenste locatie.

Anderstaligen

Merces Custodio werkt samen met verschillende tolken. Op deze wijze kunnen wij op correcte wijze arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren bij anderstaligen. Wij hebben voor bijna alle talen een tolk beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten of wilt een een offerte aanvragen?
Neem dan contact met ons op:
Telefoonnummer: 035 – 692 32 36
E-mail: info@mercescustodio.nl
contact

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug