Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeids­deskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het geeft duidelijkheid over arbeidsmogelijkheden, re-integratiemogelijkheden en inzetbaarheid.

Belangrijke informatie

Voor een arbeidsdeskundig onderzoek zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. De arbeidsdeskundige maakt dan een weging tussen de belastbaarheid van de werknemer (die door de bedrijfsarts is vastgesteld) en de belasting van de functie. De volgende vragen worden in het onderzoek beantwoord:
 1. Kan de werknemer terugkeren naar het eigen werk?
 2. Zo nee, kan het werk worden aangepast?
 3. Kan de werknemer in ander passend werk bij de eigen werkgever re-integreren?
 4. Zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander passend werk bij een andere werkgever te begeleiden?
Aan de hand van de antwoorden, geeft het rapport advies over mogelijke re-integratie en te nemen vervolgstappen.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten?

Het arbeidsdeskundig onderzoek vindt meestal plaats aan het eind van het eerste ziektejaar. Dat is het moment om te kijken naar de mogelijkheden van de werknemer en het verloop van de re-integratie. Het is ook mogelijk om al eerder een arbeidsdeskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer de re-integratie van een zieke werknemer stagneert. Bij frequent of dreigend langdurig ziekteverzuim kan de arbeidsdeskundige bovendien preventief worden ingezet.

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden, re-integratiemogelijkheden en de inzetbaarheid.

 • Fase 1

  Intake

  Deze fase is bedoeld om alle benodigde informatie te verzamelen en te verstrekken.
  De arbeidsdeskundige zal een uitgebreide intake houden met de werknemer
  Indien nodig zal de arbeidsdeskundige overleggen met alle deskundigen, zoals casemanager en bedrijfsarts.

 • Fase 2

  Onderzoeksfase

  Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een bestudering van het dossier, een apart gesprek met de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Indien noodzakelijk wordt een werkplek onderzoek uitgevoerd.

 • Fase 3

  Rapport

  Een arbeidsdeskundig rapport biedt gedetailleerde informatie over de re-integratie van de werknemer en kan van belang zijn bij beoordelingen door instanties zoals UWV. UWV stelt strenge eisen aan het document en wij voldoen hier aan. Daarnaast adviseert de arbeidsdeskundige uitgebreid welke praktische toegelichte vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Waarom Merces Custodio

 • Register arbeidsdeskundigen
  Al onze arbeidsdeskundigen zijn register-arbeidsdeskundigen. Dit betekent dat zij voldoen aan een hoge kwaliteitsnorm.
 • Snel inzetbaar
  Doordat wij werken met eigen deskundigen, kunnen wij snel schakelen. Wij nemen bijvoorbeeld binnen 24 uur contact op en versturen onze rapportage binnen 3 weken.
 • Vast scherp tarief
  Wij hanteren vaste tarieven. Dit voorkomt verrassingen achteraf.
 • Landelijke dekking
  Merces Custodio kan je overal in Nederland bijstaan. Gesprekken kunnen plaatsvinden op elke gewenste locatie.
 • Jarenlange ervaring
  Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken wij over veel branche-specifieke kennis en kunde.
 • Mogelijkheid inzetten tolk
  Merces Custodio werkt samen met verschillende tolken. Hierdoor kunnen wij op correcte wijze een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren bij anderstaligen.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek?

Heb je vragen over het arbeidsdeskundig onderzoek? Wij staan je graag te woord.

Deel dit bericht

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek naar je werksituatie als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Hiermee breng je je arbeidsmogelijkheden, re-integratiemogelijkheden en inzetbaarheid in kaart. Wanneer je bijna een jaar ziek bent, of twijfelt of je je oorspronkelijke werkzaamheden nog kunt uitvoeren, raden we een arbeids­deskundig onderzoek aan.  

Belangrijke informatie

Er zijn meerdere aspecten van belang rondom een arbeidsdeskundig onderzoek. Denk hierbij vooral aan de volgende aspecten.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek vindt plaats als je bijna één jaar ziek bent, dus in de 52e week. Dat is een goed moment om te kijken of je qua re-integratie op de goede weg zit, of mogelijk beter een ander pad kunt inslaan (tweede spoor).

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek maakt de arbeidsdeskundige een weging tussen je belastbaarheid - die door de bedrijfsarts is vastgelegd - en de belasting van je functie - dus wat het werk van je vraagt.
Een arbeidsdeskundig onderzoek kan preventief worden ingezet, bij veelvuldig of dreigend langdurig ziekteverzuim, of als de re-integratie stagneert.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
 1. Kun je terugkeren naar je eigen werk?
 2. Zo nee: kan je werk worden aangepast?
 3. Kun je in ander passend werk bij je eigen werkgever re-integreren?
 4. Zijn er mogelijkheden om jou naar ander passend werk bij een andere werkgever te begeleiden?
Aan de hand van de antwoorden wordt in het rapport advies gegeven over je re-integratie en de te nemen vervolgstappen.

De arbeidsdeskundige

Zowel jijzelf als je werkgever zijn voor jouw re-integratie verantwoordelijk. Als de verwachting is dat je langdurig uitvalt, je niet terug kunt naar je eigen functie of als je bijna één jaar ziek bent, schrijft de Wet verbetering poortwachter een onderzoek voor naar je arbeids- en re-integratiemogelijkheden. Er moet dan worden onderzocht wat je nog kan en of dit bij je eigen werkgever mogelijk is.

Meestal wordt het onderzoek door een expert uitgevoerd: de arbeidsdeskundige. Arbeidsdeskundigen hebben in hun beroep te maken met mensen, werk en inkomen. Ze kijken naar het functioneren van mensen in hun werk, naar beperkingen, en ze onderzoeken waar en wanneer mensen vastlopen in hun werk. Ze kennen de eisen die binnen een functie aan mensen worden gesteld en houden rekening met de gevolgen van ander werk voor je inkomen.

Arbeidsdeskundigen kennen ook de regels en voorwaarden die worden gesteld om mensen weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Kortom de arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om in kaart te brengen wat je mogelijkheden zijn om te re-integreren bij je eigen werkgever of elders.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft advies over je arbeids- en re-integratiemogelijkheden. De volgende vragen worden hierin beantwoord:

 • Is terugkeren naar je eigen werk mogelijk?
 • Zo nee: kan je werk worden aangepast?
 • Is re-integreren in ander passend werk bij je eigen werkgever mogelijk?
 • Zijn er mogelijkheden voor begeleiding naar ander passend werk bij een andere werkgever?

Aan de hand van de antwoorden op bovenstaande vragen wordt in het rapport advies gegeven over de re-integratie en de te nemen vervolgstappen.

Onze werkwijze

Een arbeidsdeskundige onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1

  Intakegesprekken

  Informatiefase

  De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met jou, je werkgever en de bedrijfsarts en geeft je de ruimte en tijd om jouw eigen visie te bespreken.

 • 2

  Het onderzoek

  Onderzoeksfase

  De arbeidsdeskundige gaat aan de slag met alle informatie die hij heeft verzameld. Daarin maakt hij een weloverwogen goed afgewogen vergelijking tussen alle functies binnen je organisatie. Hij kijkt of je eigen functie passend gemaakt kan worden, zodat je je eigen functie kunt blijven uitvoeren. Is dat niet mogelijk dan zal de arbeidsdeskundige onderzoeken of andere functies binnen de organisatie passend gemaakt kunnen worden. Is dit ook niet mogelijk, dan zal hij kijken welke functies er buiten de organisatie nog geschikt voor jou zijn.

 • 3

  Het rapport

  Afrondingsfase

  De arbeidsdeskundige verwerkt de bevindingen uit het onderzoek in een rapport. De doorlooptijd vanaf het eerste gesprek tot de ontvangst van het rapport bedraagt maximaal 3 weken. Soms is het goed om af te sluiten met een afrondend gesprek, waarbij ook je werkgever aanschuift.
  Jij krijgt het rapport als eerste en je krijgt de ruimte om je mening hierover te geven. Als jij je hierin kunt vinden, dan verstrekken we het rapport aan je werkgever.
  Aan de hand van dit rapport nemen jij en je werkgever de volgende stappen in het re-integratieproces.

Anderstaligen

Merces Custodio werkt samen met verschillende tolken.
Hierdoor is het ook mogelijk om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren met anderstaligen.

 

Binnenkort een gesprek?

Heb je binnenkort een gesprek met onze arbeidsdeskundige? Lees hierover meer in onze blog: 
Hoe bereid ik me voor op een gesprek met een arbeidsdeskundige.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over het arbeidsdeskundig onderzoek.

Deel dit bericht