Klachtenreglement

Met veel plezier en enthousiasme begeleiden we onze klanten en hun personeel op een effectieve en persoonlijke manier in hun verzuimproblematiek. We hechten grote waarde aan kwaliteit en een goede dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat wij onverhoopt niet aan je wensen voldoen. Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te verlenen horen we graag van jou wat er anders zou kunnen.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Je kunt een klacht indienen wanneer er sprake is van:

  • Een onoverbrugbaar verschil van mening over beslissingen die genomen worden.
  • Als je niet tevreden bent over de manier waarop een medewerker of vertegenwoordiger zoals bedrijfsarts, casemanager of arbeidsdeskundige van Merces Custodio met je omgaat.

Deskundige oordeel

Mocht je het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts dan kun je een deskundige oordeel aanvragen bij het UWV.
Een deskundige oordeel kun je op de website van UWV aanvragen: www.uwv.nl

Mocht je een klacht hebben over de handelswijze (en niet het inhoudelijke advies of beslissing) van één van onze artsen of overige medewerkers, dan dien je je klacht eerst tot ons te richten.

Klachtenregelement

Voordat je een klacht indient verzoeken wij je om eerst ons klachtenreglement te lezen. Hierin kun je precies lezen hoe onze klachtenprocedure verloopt en hoe wij jouw klacht in behandeling nemen.
Tevens staat in het klachtenreglement beschreven wat je van ons kunt verwachten en wat tevens van jou verwacht wordt.
Je kunt het klachtenreglement hier downloaden.
Ontvang je het reglement liever per post, dan kun je contact met ons opnemen.

Klachtenformulier

Je klacht kun je indienen middels het klachtenformulier.
Deze kun je online invullen of downloaden.

Je kunt het klachtenformulier per post versturen naar:

Merces Custodio
Gotlandstraat 42
7418 AX Deventer

Of per mail naar: klachten@mercescustodio.nl

Wij verzoeken je het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij jou het beste van dienst kunnen zijn.