Klachtenreglement

Heeft u een klacht?

Met veel plezier en enthousiasme begeleiden we onze klanten en hun personeel op een effectieve en persoonlijke manier in hun verzuimproblematiek. We hechten grote waarde aan kwaliteit en een goede dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat wij onverhoopt niet aan uw wensen voldoen.
Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te verlenen horen we graag van u wat er anders zou kunnen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

U kunt een klacht indienen wanneer er sprake is van:

  • Een onoverbrugbaar verschil van mening over beslissingen die genomen worden.
  • Als u niet tevreden bent over de manier waarop een medewerker of vertegenwoordiger zoals bedrijfsarts, casemanager of arbeidsdeskundige van Verzuimstopt met u omgaat.

Deskundige oordeel

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts dan kunt u een deskundige oordeel aanvragen bij het UWV.
Een deskundige oordeel kunt u op de website van UWV aanvragen: www.uwv.nlMocht u een klacht hebben over de handelswijze (en niet het inhoudelijke advies of beslissing) van één van onze artsen of overige medewerkers, dan dient u uw klacht eerst tot ons te richten.

Klachtenregelement

Voordat u een klacht indient verzoeken wij u om eerst ons klachtenreglement te lezen. Hierin kunt precies lezen hoe onze klachtenprocedure verloopt en hoe wij uw klacht in behandeling nemen.
Tevens staat in het klachtenreglement beschreven wat u van ons kunt verwachten en wat tevens van u verwacht wordt.
U kunt het klachtenreglement hier downloaden.
Ontvangt u het reglement liever per post dan kunt u contact met ons opnemen.

Klachtenformulier

Uw klacht kunt u indienen middels het klachtenformulier.
Deze kunt u online invullen of hier downloaden.
U kunt de klachtenformulier per post versturen naar:

Merces Custodio
Gotlandstraat 42
7418 AX Deventer

Of per mail naar: klachten@mercescustodio.nl

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij u het beste van dienst kunnen zijn.

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug