Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: Merces Custodio*;
gebruik(en): het vergaren van informatie over de dienstverlening en kennis van en op het werkgebied van Verzuimstopt en aanverwante zaken;
je: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website die je nu bezoekt. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site komen uitsluitend toe aan de eigenaar of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

De eigenaar garandeert niet dat informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Meer informatie

Indien je nog vragen of twijfels heeft, kun je contact met ons opnemen. Merces Custodio behoudt zich alle rechten voor.

* Verzuimstopt en Premiewhk.nl zijn handelsnamen van Merces Custodio, derhalve is Merces Custodio de eigenaar.