Over ons

Onze visie op herstel

Werkgevers én werknemers profiteren van een snelle terugkeer naar de werkplek. Het is namelijk aangetoond dat terugkeer naar de werkplek werknemers helpt bij hun herstel. Voor werkgevers is een snelle terugkeer uiteraard ook voordelig, zelfs wanneer er nog beperkingen zijn in het functioneren.

Onze visie op preventie

Het voorkomen van verzuim is natuurlijk nog beter. Uit onderzoek blijkt dat werknemers minder verzuimen wanneer een werkgever een preventiebeleid voert dat gericht is op het herkennen van vroege signalen. Hierbij speelt niet alleen de werksituatie, maar ook privé omstandigheden een grote rol.

Onze missie

Het is onze missie de arbeidssituatie en de productiviteit bij onze opdrachtgevers te optimaliseren. Dit doen we door onze klanten integraal te adviseren en te bedienen ten aanzien van het beschermen van de loonkosten vanuit het perspectief van sociale zekerheid en gezondheid van de medewerkers.

Loonbescherming voor werkgevers

Voor de werkgever drukken de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid door de geprivatiseerde sociale zekerheid steeds meer op het resultaat. Natuurlijk, deze risico’s kunnen worden verzekerd, maar de eigen schadelast komt uiteindelijk in sterke mate terug in de premie van het UWV of een private verzekeraar.
De vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd maken een fundamenteel nieuw beleid van werkgevers ten aanzien van de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers noodzakelijk.

Loonbescherming voor werknemers

Maar ook werknemers worden geconfronteerd met substantiële inkomensgevolgen als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid en moeten leren omgaan met de participatiemaatschappij en een hogere pensioenleeftijd.

Onze dienstverlening omvat Case- en Caremanagement, Detachering, Health Management, HR en Risico Management, en de Trainingen/ workshops.

Vacatures

Wij zijn een groeiende onderneming die regelmatig nieuwe collega’s zoekt om ons team uit te breiden.
Kijk op onze vacaturepagina voor meer informatie.
Ga naar de vacaturepagina

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug