Health management

Elke organisatie (her-)kent knelpunten en uitdagingen ten aanzien van haar meest waardevolle kapitaal, de medewerker. Zeker in de huidige tijd van vergrijzing en toename van leefstijlproblemen is het van belang om uw medewerkers, van alle leeftijden en in verschillende levensfasen, competent, gemotiveerd en vitaal te krijgen én te houden.

Mogelijk wordt binnen uw organisatie hard gewerkt om dit te realiseren vanuit diverse functies en componenten. Vaak is er echter een gebrek aan tijd, expertise of interne samenwerking. De inspanningen leiden dan onvoldoende tot resultaat.

 

Werknemers gezond krijgen?

Fitzz-all is een nieuw initiatief met als doel om het bereiken van een gezonde leefstijl laagdrempelig te maken.

Bekijk de opties op: www.fitzz-all.nl

Een Health manager van Merces Custodio ondersteunt u bij het op de kaart zetten van gezondheid en vitaliteit en het vormgeven van een integrale aanpak binnen uw organisatie. Maatwerk is hierin een sleutelwoord, iedere organisatie heeft immers haar eigen vraagstukken, ambities, cultuur en structuur.Wij hanteren een vijf fasen aanpak voor het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Niet het implementeren van losse interventies, maar het inbedden van een integrale aanpak. Dit klinkt heel groot, maar hoeft het niet te zijn. Ons motto is klein beginnen en groeien in succes. Het is echter van belang een duurzame verandering te realiseren. Daarvoor is een langere periode nodig waarbij vanuit alle lagen van de organisatie aan de inbedding wordt gewerkt.

Vijf fasen aanpak

De vijf fasen aanpak bestaat uit:

Fase 1 Risico Inventarisatie. Dit is een analyse op basis van onder andere verzuim- en demografische gegevens van medewerkers, de beschikking Werkhervattingskas, best/worst case scenario van verzuimpercentages, WGA vast, WGA flex en ZW flex en de hieraan gerelateerde kosten, de informatie voortkomend uit een reeds uitgevoerde PMO of PAGO en medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Fase 2 Draagvlak. Voor het ontwikkelen van een programma in het kader van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is draagvlak onontbeerlijk. Er dient dus veel aandacht te worden besteed aan het creëren van draagvlak binnen de hele organisatie. Dit doen wij door het terugkoppelen van de Risico Inventarisatie tijdens een presentatie, het verzorgen van awareness sessies voor het management team en medewerkers en we stimuleren het formeren van werkgroepen bestaande uit een representatieve weergave van de organisatie.

Fase 3 Plateauplanning. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van een plan met activiteiten en interventies op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Fase 4 Implementatie. Het begeleiden en ondersteunen van de integrale aanpak met activiteiten en interventies, tijdsbewaking en bijsturing.

Fase 5 Evaluatie. Een fase die die noodzakelijk is om de kwaliteit te blijven borgen en om bijvoorbeeld een pilot nog beter te laten aansluiten bij een andere afdeling of vestiging.

Meer weten over Health Management?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hoe u gezondheid en vitaliteit op de kaart kunt zetten binnen uw organisatie? Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op 035 – 695 32 36.

Colofon menu

© 2024, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug