Meer dan 40.000 euro bespaard door controle beschikking Whk

€ 41.380,26 bespaard

Over de auteur:
Lucy Schot, Register Case- en Caremanager bij Merces Custodio en één van onze adviseurs van Premiewhk.nl. Zij heeft al vele beschikkingen Whk gecontroleerd en fouten gecorrigeerd voor onze relaties.

Herzieningsverzoek WGA

Foutje…in 2011 vergeten een WGA beslissing af te geven

Voor één van onze relaties heb ik alle loonschade gecontroleerd en ik stuitte op de volgende en vooral kostbare fout. Eén van de werknemers kreeg per 5-2-2009 een WGA uitkering van 35-80%.
Eerst gaat de loongerelateerde periode in, daarna volgt of een loonaanvullende uitkering of een vervolguitkering. Om te bepalen welke van toepassing is wordt de werknemer meestal opgeroepen voor een gesprek om opnieuw te beoordelen of er nog sprake is van arbeidsongeschiktheid. Echter doordat UWV hier weinig tijd voor heeft wordt er wel eens gekozen voor een administratieve omzetting. Zo ook in dit geval.
Laat UWV ook nog vergeten een beschikking af te geven. Het gevolg is dat er geen beoordeling is geweest en geen beschikking, waardoor de uitkering voor de volledige loonaanvulling werd doorbelast.

Ondernomen stappen

Omdat de werkgever de administratie niet geheel op orde had, heb ik de beschikkingen opgevraagd. De eerste toekenning beschikking van 2009 werd ontvangen, maar daarna werd het stil. Navraag bleek dat er helemaal geen beschikking is afgegeven.
Vervolgens heeft UWV, na een zeer correct overleg, een nieuwe beoordeling laten doen om een actueel oordeel te hebben, maar ook om te kijken aan het van einde loongerelateerde uitkeringsperiode in welke mate de medewerker nog arbeidsongeschikt was. Deze bleek nagenoeg ongewijzigd en de medewerker had nog steeds recht op een uitkering die is gebaseerd op een percentage tussen de 35-80 procent.

Resultaat

Ik heb een verzoek ingediend bij het WGA loket UWV voor teruggave van het verschil tussen de loonaanvullende uitkering en de vervolguitkering. Omdat het gaat om een verschil van 5 jaar, is er ook gevraagd om de wettelijke rente te vergoeden.

De werkgever heeft hierdoor een bedrag van € 38.473,- plus de rente € 2.907,62 van UWV mogen ontvangen.

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug