Corona: Omgaan met werknemers met verminderde weerstand

Omgaan met kwetsbare werknemers

Onze stafarts Els Carsouw adviseert organisaties en hun werknemers in deze moeilijke, onvoorspelbare tijd. Zij wil u graag attenderen op een aantal aanvullende maatregelen voor de groep kwetsbare werknemers. Het gaat om werknemers:

 • met een verminderde weerstand door een chronische ziekte;
 • met een gezinslid met een chronische aandoening;
 • die hoofdmantelzorger zijn van iemand met een chronische aandoening?

Waarom dit advies

Bij mensen met bepaalde chronische aandoeningen kan bij een infectie door het coronavirus het ziektebeeld ernstiger verlopen. Er worden daarom voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op infectie te verkleinen. Wij adviseren dat deze mensen in ieder geval tot en met 6 april niet werkzaam zijn op locatie van de werkgever. Dit geldt ook voor werknemers die de zorg hebben voor een ernstig ziek gezinslid of die hoofdmantelzorger zijn.

In onderstaand overzicht staat vermeld om welke aandoeningen het gaat. Herkent een werknemer zich in een van onderstaande omschrijvingen, laat hem of haar dan direct contact opnemen met de casemanager. Die zorgt dan dat een en ander wordt belegd bij de bedrijfsarts. De werknemer kan uit voorzorg beter thuis blijven totdat hij of zij een antwoord van de bedrijfsarts heeft. Staat een bepaalde aandoening er niet bij en is er twijfel of de werknemer naar het werk kan, dan raden we aan om ook contact op te laten nemen met de bedrijfsarts.

Voor welke aandoeningen geldt dit advies:

Chronische aandoeningen waardoor er een verminderde weerstand ontstaat:

 • Longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
 • Hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die chronische hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
 • Diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
 • Met ernstige nieraandoeningen leidend tot dialyse of niertransplantatie;
 • Met verminderde weerstand tegen infecties zoals medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor je een arts bezoekt, of bij kanker als je daarvoor chemotherapie en/of bestraling krijgt;
 • Met een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Aanvullende preventie-adviezen voor personen die een indicatie hebben voor de jaarlijkse griepvaccinatie of tot bovenstaande groepen behoren:

Social distancing

 • Als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest, vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk.
 • Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen.
 • Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes, dus bijvoorbeeld geen bezoek afleggen bij anderen thuis.
 • Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk.
 • Beperk boodschappen doen, vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen.
 • Bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen.
 • Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden.

Algemene adviezen:

Hygiëne adviezen
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.

Meer informatie

Voor verdere informatie verwijzen we u naar:

Colofon menu

© 2023, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug